ROZMIARY

Wskazania: Produkty HM CAST są przeznaczone do stosowania podczas zakładania na kończyny najczęstszych typów gipsów ortopedycznych. Za konkretne zastosowanie produktu odpowiedzialny powinien być wykwalifikowany personel medyczny w miejscu udzielania świadczeń. 

Specyfikacja: Zawartość opakowania: 1 gips HM CAST i 1 materiał chroniący skórę. Produkt HM CAST jest dostępny w różnych średnicach w zależności od miejsca zastosowania. 

Pełna instrukcja na temat HM CAST oraz aplikacji gipsu do pobrania: HM_CAST_instrukcja

 

Nazwa produktu

Kod produktu

Rozmiar

Wariant gipsu

Wskazanie

szerokość

długość

1

HM CAST

2x25T

2 cale (5,08 cm)

25 cm

przedramienny

dziecko

2

HM CAST

2×45

2 cale (5,08 cm)

45 cm

 goleniowy/ramienny

dziecko/dorosły

3

HM CAST

3x35T

3 cale (7,62 cm)

35 cm

przedramienny

dziecko/dorosły

4

HM CAST

3×50

3 cale (7,62 cm)

50 cm

goleniowy/ramienny

dziecko/dorosły

5

HM CAST

3×70

3 cale (7,62 cm)

70 cm

udowy/ramienny

dziecko/dorosły

6

HM CAST

4×35

4 cale (10,16 cm)

35 cm

przedramienny/goleniowy

dziecko/dorosły

7

HM CAST

4×55

4 cale (10,16 cm)

55 cm

goleniowy

dorosły

8

HM CAST

4×90

4 cale (10,16 cm)

90 cm

udowy

dorosły

9

HM CAST

5×55

5 cali (12,7 cm)

55 cm

goleniowy

dorosły

10

HM CAST

5×90

5 cali (12,7 cm)

90 cm

udowy

dorosły

Środki ostrożności: Nie łamać, nie składać oraz nie perforować opakowania przed użyciem produktu. Nie ściskać i nie gnieść produktu. Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania. Nie używać, jeśli produkt wywołuje alergię, wstrząs anafilaktyczny, krwawienie, stan zapalny, zmiany skórne lub zakażenie. 

Okres przydatności do użycia i wymagania dotyczące przechowywania: Przechowywać w pozycji poziomej. Gips należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od światła słonecznego. Jeśli produkt jest przechowywany w pozycji pionowej, płyn utwardzający wewnątrz produktu spłynie na dół. Wytrzymałość produktu będzie wtedy nierównomierna, co sprawi, że produkt będzie niezdatny do użytku. Przechowywać w temperaturze od 15°C do 30°C (najlepiej 22-25°C). W celu zapoznania się z okresem przydatności do użycia należy sprawdzić daty ważności. Każde opakowane i woreczek są oznaczone numerami partii i datami ważności. 

Zdejmowanie i utylizacja gipsu: Do zdejmowania produktu HM CAST należy użyć piły oscylacyjnej do gipsu lub nożyczek do gipsu. Krawędzie uciętego gipsu są ostre, należy więc ostrożnie go zdejmować, aby uniknąć zadraśnięć. Gips może zostać poddany utylizacji termicznej lub składowany zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Unikać kontaktu ze skórą: Podczas stosowania produktu HM CAST należy nosić rękawice ochronne, ponieważ zastosowana żywica przykleja się do skóry i odzieży. Produkt HM CAST można stosować tylko z materiałem chroniącym skórę (materiał z cylindrycznego włókna poliestrowego umieszczany pod gipsem). Nie należy stosować produktu HM CAST bezpośrednio na skórze pacjenta. Jeśli żywica wejdzie w kontakt ze skórą, można ją usunąć alkoholem lub acetonem. 

Upewnić się, że w pomieszczeniu jest dobra wentylacja: Tkanina poliestrowa powlekana żywicą poliuretanową zawiera formę izocyjanianów o niskiej lotności. Zaleca się stosowanie produktu HM CAST w pomieszczeniach o odpowiedniej wentylacji. 

Podczas stosowania należy zwrócić uwagę na temperaturę wody, która powinna wynosić 21-24°C: Do stosowania produktu HM CAST należy stosować czystą wodę o temperaturze 21-24°C. W zależności od zastosowanego produktu pacjent odczuwa wyraźny wzrost temperatury podczas procesu utwardzania (reakcja egzotermiczna). Uczucie to ustępuje w ciągu kilku minut. Przy zastosowaniu cieplejszej wody (>24°C) reakcja egzotermiczna jest silniejsza –może to prowadzić do wzrostu temperatury i wystąpienia działań niepożądanych. Podczas stosowania produktu HM CAST zaleca się utrzymywanie temperatury wody zgodnej z instrukcją.